عروسک و فیگور

#content-widget-header-01c9f52a1a6df4de9cb7dc6c674d9561 a.archive, .content-widget.slider-2 .carousel-indicators li.active{
background-color: #00bfd6;
}

#content-widget-cb1b01167c90c689227ec0a782ca23ab .icon{
color: #777;
background-color: #ddd;
}
#content-widget-cb1b01167c90c689227ec0a782ca23ab .title h6{
color: #666;
}
#content-widget-cb1b01167c90c689227ec0a782ca23ab .subtitle span{
color: #777;
}

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...